Aicinam Tevi Zeit


Mūsu adrese

Gaujas iela 4, Līgatne, LV-4110

Kā pie mums nokļūt
Rekvizīti
SIA “ZEIT HOTEL”, Nr.LV44103117159
Gaujas iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
AS Swedbank, Konts: LV74 HABA 0551 0451 4995 4
Darba laiks

Zeit Cafe un Tīklu parks

Esam slēgti līdz  2021. gada 15. novembrim

 

 

 

 

 

 

Starptautisks pētniecības projekts “Tūrisma pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (MindTour)”.

Projekta partneri no Latvijas, Igaunijas un Beļģijas: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Tartu Universitāte, Tomasa Mora augstskola Mehelenā-Antverpenē, SIA “Zeit Hotel”, Pērnavas muzejs un Dr. Gislēna muzejs (Dr. Guislain Museum).

Projekta norises ilgums 01.09.2020 – 31.12.2022.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

Pētījuma ietvaros plānots identificēt tūrisma pakalpojumu pieejamību šai mērķa grupai un izvērtēt esošo situāciju attiecībā uz iekļaujošo tūrismu, kā arī izstrādāt jaunus pakalpojumu modeļus un vadlīnijas dažādu ceļotāju segmentu piesaistīšanai.